W listopadowo-grudniowym  piśmie dla lekarzy weterynarii Weterynaria w praktyce opublikowany został mój artykuł pt.: "Zalękniony psi mózg-patogeneza, diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych u psów." Zapraszam do lektury :-).     

Sposób, w jaki zwierzę reaguje na potencjalne niebezpieczeństwo zależy od czynników genetycznych, epigenetycznych i od dotychczasowych doświadczeń zwierzęcia. Z roku na rok do lekarzy weterynarii i behawiorystów trafia co raz więcej psów, które reagują nadmiernym strachem i/lub silnym lękiem na bodźce z otoczenia. W mojej praktyce zaburzenia lękowe, w tym lęk separacyjny i fobie dźwiękowe, stanowią zdecydowaną większość zaburzeń behawioralnych diagnozowanych u psów. Leczenie często przynosi poprawę, ale całkowite rozwiązanie problemu jest mało prawdopodobne - z powodu przechowywanych w ciele migdałowatym wrodzonych i nabytych programów reakcji emocjonalnych.